Potražite nas
Scroll

Detalji. Detalji. Detalji.

Računovodstvo je kombinacija znanja, posvećenosti, discipline i puno, puno detalja. No, bez brige, mi uživamo u svom poslu i kad to znači tri puta pregledati iste brojke.

Računovodstvo i izvještavanje

Računovodstvo na koje možeš računati.

Nudimo vam odgovorno računovodstvo i pametno vodstvo.

Vođenje knjigovodstva

Naše usluge usmjerene su na klijente koji imaju visoka očekivanja od svog računovodstva. Na klijente koji ne žele samo knjigovodstvene usluge, iako računaju da su one obavljene stručno i efikasno, već žele i usmjeravanje, savjetovanje i pomoć pri donošenju ključnih odluka za budućnost društva.

Izrada završnog računa

Ovu uslugu možemo ponuditi klijentima koji žele dodatnu sigurnost - da su završna izvješća za koja moraju preuzeti odgovornost sastavljena ispravno. Izrada završnog računa zahtjeva veću vještinu od vođenja svakodnevnog računovodstva, ne samo zbog širine potrebnog znanja i iskustva, već i zbog učestalih promjena zakonodavnog okvira.

Izvještavanje

Kako bismo mogli pratiti poslovanje i rezultate, u mogućnosti smo klijentima periodično kreirati izvještaje. Najčešće se izvještaji kreiraju mjesečno. Izvještavanje može podrazumijevati jednostavne izvještaje što uključuje pripremu bilance i računa dobiti i gubitka, ali i individualizirane izvještaje prema zahtjevu klijenta. S obzirom na različite djelatnosti i različite svrhe u koje se izvještavanje koristi, različite informacije mogu biti od važnosti. Na taj način klijent može pravovremeno reagirati i donositi odluke.

Usluge kontrolinga

Usluga kontrolinga usmjerena je ka generiranju smjernice/a poslovodstvu za donošenje odluke koja mora biti temeljena na argumentima. Argumenti nisu i ne smiju biti temeljeni samo na povijesnim podacima evidentiranim u poslovnim knjigama, već i na pokazateljima koji su usmjereni ka budućnosti, kao i na usporedbi s konkurencijom i branšom.

Usluge računovodstvenih pregleda

Korisnici ove usluge su klijenti koji žele dodatnu sigurnost - da su poslovne knjige vođene u skladu sa zakonima i propisima. Često se ova usluga kombinira s uslugama poreznog pregleda koju provode porezni savjetnici.

Usluge izrada planova i budžeta

Ciljevi koji nisu jasno definirani teško se mogu postići. Zato u sklopu strateškog planiranja izrađujemo i planove i budžete koji su usmjereni k ostvarenju strateških ciljeva na razini cijele organizacije.

Obračun i savjetovanje u vezi plaća i svih drugih vrsta dohodaka

Plaće su zbog svoje posebnosti, kao i potrebe za očuvanjem povjerljivosti, često predmet outsourcinga. Našim klijentima prilikom pružanja ove usluge pružamo dodanu vrijednost kroz usmjeravanje u skladu sa Zakonom o radu i poreznim propisima, programsku evidenciju rada, zakonsko izvještavanje elektronskim putem, pripremu elektronskih platnih naloga za isplatu plaća.