Potražite nas
Scroll

Kontakt

Želite raditi s nama ili kod nas?

Porezno savjetništvo TUK d.o.o.

Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska
OIB: 19063649383
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080808927
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen je u cijelosti.
Naziv banke: Erste i Steiermaerkische Bank d.d.
IBAN: HR6524020061100635354
Edo Tuk, direktor/ Ovlašteni porezni savjetnik
Odobrenje za rad: KLASA: UP/I-131-01/10-01/9, URBROJ: 513-07-21-01/13-5, izdano 17.06.2013. godine od Ministarstva financija RH

TP Prime Revizija d.o.o.

Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska
OIB: 99288363450
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 081139352
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen je u cijelosti
Naziv banke: Erste i Steiermaerkische Bank d.d.
IBAN: HR2224020061100855445
Edo Tuk, direktor

TP Prime d.o.o.

Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska
OIB: 22870427288
Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080809253
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen je u cijelosti
Naziv banke: Erste i Steiermaerkische Bank d.d.
IBAN: HR9624020061100635475
Edo Tuk, direktor